top of page

Termeni și condiții de utilizare a siteului www.postpartum.ro

Folosirea site-ului de față implică acceptarea explicită a termenilor de utilizare, a condițiilor și a politicii de confidențialitate. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.


Proprietarul acestui site este Entera Doula SRL.


Entera Doula SRL își rezervă dreptul de a actualiza/ schimba/ modifica fără o notificare prealabilă aceste condiții generale și conținutul site-ului. Pentru a evita orice neînțelegere, este recomandabil să verificați aceste condiții de fiecare dată când accesați site-ul și doriți să efectuați operațiuni pe acesta. În acest fel veți acționa în cunoștință de cauză.

Nu există comandă minimă impusă. Toate prețurile afișate pe site sunt în LEI și conțin TVA. Prețurile afișate nu conțin taxele de transport. Dacă transportul este necesar, aceste taxe vor fi comunicate la confirmarea comenzii și pe factura fiscală.

I. DEFINIȚII


1.Termeni:


Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor produselor și serviciilor vândute de către Entera Doula SRL, prin intermediul siteului, către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți. Astfel, următorii termeni vor însemna:


Cumpărător – persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate ce emite o Comandă.


Vânzător – Entera Doula SRL


Bunuri – orice produs, inclusiv documentele sau serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.


Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.


Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.


Drepturi de proprietate intelectuală (în cele ce urmează, DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.


Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. Obligațiile dumneavoastră de înregistrare:


Pentru utilizarea serviciului, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dvs. În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioada determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.


3. Securitatea Datelor Personale (Confidențialitate, cookies, informații personale)


Datele personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligam să nu facem publice sau să vindem bazele de date continând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site. Prin acceptarea termeniilor și condiiților, clientul își dă acceptul de a i se folosi datele personale în conformitate cu legile în vigoare.

Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/ utilizator/ client. Conform cerințelor legii 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificate și completate, societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează utilizatorii/ clienți.

Societatea nu va colecta date personale despre utilizator/ client exceptând situația în care utilizatorii/ clientii își furnizează aceste date.

 


4. Drepturi de autor


Întregul conținut al site-ului, incluzând în această noțiune texte, imagini, elemente de grafică web și orice alte date, este proprietatea Entera Doula SRL și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
Folosirea fără acordul scris a Entera Doula SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.


Entera Doula SRL nu răspunde și nu poate fi făcut răspunzator pentru conținut asemănător in www.porstpartum.ro cu cel de pe alte site-uri de profil sau nu, incluzând în această noțiune texte, imagini, elemente de grafică web și orice alte date.
Entera Doula SRL asigură utilizatorilor acces nelimitat pe acest site, în scopul cumpărării produselor, serviciilor și informării de specialitate, dar nu îi conferă dreptul de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a folosi în scopuri comerciale acest site, fără acordul expres și în scris al Entera Doula SRL.

 


5. Legături către alte site-uri:


Entera Doula SRL nu răspunde și nu poate fi făcută responsabilă de conținutul site-urilor la care se ajunge prin link-uri existente pe www.postpartum.ro. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.


6. Comunicări electronice:


Prin folosirea site-ului pentru cumpărarea de bunuri (produse, servicii) sau prin participarea la programele lansate de acesta, utilizatorul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la Entera Doula SRL, incluzând în această categorie comunicări prin e-mail, SMS, telefon și/sau anunțuri pe site.


Entera Doula SRL respectă libertatea de opțiune și oferă posibilitatea utilizatorilor să își exprime dorința de a nu mai primi comunicări electronice, stopând prin aceasta comunicarea pe e-mail, SMS sau/și telefon. 

 


7. Responsabilități privind bunurile comercializate:


Entera Doula SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a bunurilor cumpărate prin intermediul acestui site.


Entera Doula SRL nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care bunurile cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.


Orice problemă de acest fel va fi adusă la cunoștință către Entera Doula SRL în maximum 48 de ore de la primirea / livrarea bunurilor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului bunurilor respective, pentru rezolvare.


Entera Doula SRL nu garantează că prezentările produselor sau oricăror alte elemente de conținut al site-ului sunt lipsite de erori sau că site-ul oferă informații complete.


De asemene, Entera Doula SRL nu răspunde și nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcționarea site-ului, informațiile și conținutul acestuia.

 

 

8. Dispute și Conflicte:


Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între Entera Doula SRL și client/cumpărător se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor din România. 

II. CONTRACTUL COMERCIAL LA DISTANȚĂ


Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul www.postpartum.ro , Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vănzătorul își derulează operațiunile.


Comanda va fi compusă din următoarele documente :


a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice


b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)


c. Termenii și condițiile contractuale 

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonica) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.


Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

VÂNZĂTOR:
Entera Doula SRL 
CUI: 41783473
J22/3246/2019
Email: alina.fechet@gmail.com
Website: https://postpartum.ro
Sediu Social: Valea Lupului, strada Zmeurei 15, Corp C1, Jud. Iași

CUMPĂRĂTOR – persoana fizică sau juridică identificată conform Comenzii emise, denumită pe parcursul acestui contract Cumpărător

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


Cumpărătorul se obligă să cumpere de la Vânzător, iar Vânzătorul se obligă să furnizeze bunurile solicitate prin Comandă efectuată de către Cumpărător și confirmată de către Vânzător, în cantitatea specificată de către Cumpărător în cadrul Comenzii.

Art. 2. LIVRAREA PRODUSELOR


– conform Comenzii solicitate


Art. 3. DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract intră în vigoare în momentul confirmării de către Entera Doula SRL  a comenzii lansate de Cumpărător.
Confirmarea comenzii de către Entera Doula SRL se va face telefonic sau prin e-mail pe adresa de corespondență furnizată de către Cumpărător.

Art. 4. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI


Să livreze bunurile.
Să livreze bunurile comandate de Cumpărător în cantitățile, la prețul și în timpul prevăzut în confirmarea comenzii.
Să informeze Cumpărătorul în situația întârzierii sau imposibilității asigurării produselor comandate în totalitate sau parțial.
În situația în care Cumpărătorul denunță contractul în baza prevederilor art. 6.3 înainte de livrarea produselor, renunțând la comanda sa, Entera Doula SRL  se obligă să nu mai efectueze această livrare.

Art. 5. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI


Se obligă să ia la cunoștință prevederile Condițiilor generale de utilizare ale site-ului www.postpartum.ro și recunoaște că a fost de acord cu ele la efectuarea comenzii și implicit semnarea acestui contract.


Se obligă să plătească valoarea contractului (valoare bunurilor și, dacă e cazul, valoare transportului).
Toate prețurile și tarifele prezentate pe www.postpartum.ro sunt finale și includ toate taxele.

Art. 6. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII


Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

În cazul livrării prin poștă sau curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Dacă după transferul proprietății Cumpărătorul constată diferențe între comandă (factură) și conținutul coletului, acesta va notifica în scris Vânzătorul în termen de maxim 3 zile.

Art. 7. DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI


7.1 Produsele livrate de Entera Doula SRL sunt în ambalaj. În caz de retur, produsele trebuie să vină în același ambalaj în care au fost livrate.


7.2 Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral în scris contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În această situație Cumpărătorul este obligat să nu desigileze produsele.


7.3 Apelând la dreptul de denunțare unilaterală a contractului Cumpărătorul va trebui să plătească valoarea returnării produselor.


7.4 Entera Doula SRL va rambursa sumele plătite de Cumpărător pentru livrarea produselor fără a îi solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către Cumpărător.

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ


8.1 Entera Doula SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagubă apărută prin folosirea în orice fel a produselor cumpărate. Entera Doula SRL  nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele cumpărate nu corespund scopului pentru care au fost cumpărate.


8.2 S.C. Entera Doula SRL  nu va putea fi facută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau probleme în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse.

Art. 9. GARANȚII


Toate produsele comercializate de către site-ul www.postpartum.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare.

Art. 10. FORȚA MAJORĂ


Nici una din părti nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

Art. 11. LEGEA APLICABILĂ


Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător conform acestui contract, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de insțantele judecătorești române competente din reședința de județ a Vânzătorului.

 

Livrarea comenzilor

LIVRARE


Livrarea produselor se face prin curier rapid.

Cost transport:
 – plata cu card prin MobilPay – 16 lei 
 – cu plata ramburs – 22 lei

 

Termenul de livrare al produselor comandate este de 1-2 zile pentru produsele aflate pe stoc și 2-4 zile pentru produsele aflate în stocul furnizorilor.


Dacă termenele de expediere/livrare a comenzii nu pot fi respectate, Vânzătorul va anunța cumpărătorul și îi va comunica termenul estimat pentru finalizarea livrării. În cazul în care termenul de livrare nu va fi acceptat de către Cumpărător, comanda va fi anulată.


Dacă informaţiile pentru livrare furnizate de către Cumpărător sunt incomplete sau incorecte, Vânzătorul nu garantează respectarea termenelor de livrare. Dacă în 36 de ore Cumpărătorul nu va corecta informaţiile pentru a se stabili un nou termen de livrare, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a anula comanda.


În cazul în care Cumpărătorul nu va fi găsit la adresa de livrare menţionată, curierul va contacta Cumpărătorul pentru a stabili detaliile unei noi livrări. Dacă nici la a treia încercare livrarea nu va fi realizată, coletul va fi returnat Vânzătorului iar comanda va fi anulată.


 În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat de către Curier, comanda va fi ţinută la depozitul zonal al curierului timp de 5 zile lucrătoare, înainte de a reveni la Vânzător.


Cumpărătorul poate plasa din nou comanda respectivă, urmând să suporte în avans costurile transportului anterior (tur-retur), precum şi costurile unei noi livrari, prin metode comunicate direct de reprezentanţii Vânzătorului.

RETUR


Cumpărătorul are dreptul să renunţe la produsele achiziţionate de pe site, fără penalitaţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor, conform prevederilor OUG 34/2014 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă.


În toate cazurile returnării sau înlocuirii produselor, costurile de transport pentru returnare sau înlocuire vor fi suportate de către Cumpărător.


În cazul în care a fost trimis un produs diferit faţă de cel comandat sau cu alte specificaţii (mărime diferită, culoare diferită etc.), taxele de transport vor fi suportate de Vânzător.


Dacă Cumpărătorul doreşte restituirea sumei achitate pentru unul sau mai multe produse, Vânzătorul va efectua transferul sumelor în contul specificat numai după primirea produsului/ produselor de la Cumpărător, în termen de 14 zile calendaristice.


Vânzătorul va trimite produsul solicitat la schimb numai după ce Cumpărătorul a returnat produsul cumpărat iniţial. Renunţarea la cumpărarea unui produs sau înlocuirea acestuia se va face în cel mult 30 de zile de la retur şi în următoarele condiţii:
– starea produselor trebuie să fie la fel, să nu fi fost purtate sau să nu prezinte urme de uzură sau consum;
– produsul trebuie trimis împreună cu toate etichetele şi accesoriile aferente şi intacte, în starea în care au fost expediate de către Vânzător (ex: etichetele să nu fie rupte sau tăiate, produsul să nu fie purtat, spălat etc.).
În caz contrar, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza returul.


Cumpărătorul are dreptul să opteze o singură dată pentru returnarea sau înlocuirea unui produs. Renunţarea la cumpărare în mod repetat va fi considerată abuz iar Vânzătorul are dreptul să blocheze cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul implicat în abuz.

 

 

 


Prelucrarea datelor

Politica de confidențialitate


1. Modalitățile de colectare a datelor cu caracter personal
– direct de la dumneavoastră, prin completarea formularului de creare a unui cont de client și plasarea unei comenzi pe site sau prin înscrierea la evenimente și/sau cursuri organizate de Vânzător.
– automat, în momentul accesarii Site-ului, prin cookies sau IP (Internet Protocol).

2. Tipuri de date colectate


2.1. Prin accesarea de către dumneavoastra a site-ului www.postpartum.ro, dar și prin intermediul completării formularului de creare a unui cont și plasarea unei comenzi sau înscrierea la un eveniment sau curs, Vânzătorul va colecta urmatoarele date: numele complet, CNP, CUI, adresa de facturare, adresa de livrare, numărul de telefon la care vă putem contacta, adresa de e-mail, istoricul produselor căutate și comandate. De asemenea, Vânzătorul poate stoca următoarele detalii privind vizitarea Site-ului, însă fără a se limita la: date de trafic sau alte date de comunicații.

2.2. Prin completarea formularului privind crearea unui cont de client pe Site, vă dați consimțământul în mod expres ca datele dumneavoastră să intre în baza de date a Vânzătorului și să fie prelucrate sau folosite pe viitor numai în scopurile declarate mai jos.

2.3. Aceste date pot fi accesate exclusiv intern, de către personalul autorizat al Vânzătorului. Fiecare utilizator are posibilitatea de a vedea doar propriile date personale pe care le-a introdus. Datele pe care ni le furnizați vor rămâne confidențiale, nu vor fi afișate public și nu vor fi dezvăluite altor utilizatori.

2.4. Aveţi posibilitatea de a modifica informaţiile cu caracter personal furnizate, prin logarea în contul creat pe site şi accesarea secţiunii „Contul Meu”. Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt eronate sau nu mai sunt valabile, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal


3.1. Scopurile colectarii datelor dumneavoastră de către Vânzător, fără alte obligații, sunt urmatoarele:
– procesarea comenzilor pe care le realizați, confirmarea acestora, informarea privind evoluția și livrarea
– realizarea unor profile de marketing
– comunicarea unor oferte, promoții sau mesaje de marketing privind activitatea Vânzătorului
– participarea la eventualele concursuri sau evenimente organizate de Vânzător
– comunicarea unor mesaje administrative sau necomerciale privind serviciile puse la dispoziție de Vânzător
– completarea chestionarelor, sondajelor sau înscrierea la newsletters puse la dispoziție de Vânzător
– statistici necesare pentru îmbunătățirea calității și conținutului site-ului și a serviciilor puse la dispoziție de Vânzător
– statistici necesare pentru asigurarea siguranței site-ului și serviciilor puse la dispoziție de Vânzător
– personalizarea și îmbunătățirea experienței pe Site

3.2. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal are următoarele efecte:
– imposibilitatea de a plasa comenzi pe Site
– nu veți putea primi oferte, promoții sau mesaje de marketing privind activitatea Vânzătorului
– nu veți putea participa la eventualele concursuri și evenimente organizate de Vânzător
– nu veți primi mesaje administrative sau necomerciale privind serviciile puse la dispoziție de Vânzător
– nu veți putea completa chestionarele, sondajele sau să primiți newsletters puse la dispoziție de Vânzător

4. Comunicarea prin e-mail


4.1. E-mail-urile vor fi folosite pentru a comunica statusul comenzilor (confirmarea și evoluția acestora, timpul de livrare).

4.2. Prin furnizarea e-mail-ului în câmpul „Mă abonez”, vă dați acordul să primiți newsletters care vor conține articole, oferte, promoții sau mesaje de marketing privind activitatea Vânzătorului.

4.3. E-mail-urile primite ca urmare a consimțământului dumneavoastră vor conține și posibilitatea de dezabonare în orice moment de la acest serviciu.

5. Date colectate automat (Cookies si IP)


5.1. Putem colecta automat în scopuri administrative sau statistice informații despre computerul dumneavoastră sau dispozitivul prin intermediul căruia accesați Site-ul, inclusiv, însă fără a ne limita la: IP (Internet Protocol), tipul sistemului de operare folosit, tipul și versiunea browserului folosit, volumul și statusul transmiterii de date, data și ora locală, produsele căutate și vizualizate.

5.2. În aceleași scopuri, putem obține informații despre dumneavoastră prin cookies – fișiere unice prin care puteți fi identificați, stocate automat de către site-uri în hard-disk-ul computerului sau dispozitivului prin intermediul căruia navigați pe internet. Acestea permit site-urilor să recunoască vizitatorii care revin și să furnizeze istoricul vizitelor anterioare, pentru a personaliza și îmbunătăți serviciile furnizate.

Din setarile browserului dumneavoastră puteți dezactiva acceptarea de cookies sau le puteți șterge pe cele deja stocate. Pentru mai multe detalii privind cookies, vă rugăm să accesați pagina http://www.aboutcookies.org/

5.3. Vânzătorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada existenței contului pe Site. În urma ștergerii contului dumneavoastră, aceste date vor fi anonimizate automat și folosite doar în scopul unor statistici interne.


5.4. Aceste informații nu vor fi folosite pentru a identifica utilizatorii, cu excepția cazurilor în care avem o obligație legală.


5.5. Conform Legii nr. 677/2001 – capitolul V, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției.

 

Totodată, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră, ca datele personale să facă obiectul unei prelucrari și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi trebuie să înaintați o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, la sediul Vânzătorului, sau să ne contactați prin e-mail la adresa alina.fechet@gmail.com – cu condiția să ne scrieți de pe adresa de e-mail folosită la crearea contului.

6. Angajamentul nostru față de siguranța și protecția datelor cu caracter personal


6.1. Site-ul folosește măsuri de securitate adecvate (SSL Software) pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau folosirii greșite a informațiilor care se află în baza de date a Vânzătorului.

6.2. Este important ca utilizatorul să ia toate masurile de securitate pentru a se proteja de accesul neautorizat al contului său personal. Recomandăm alegerea unei parole puternice, care să fie ținută privată. De asemenea, trebuie dat întotdeauna log-out după încheierea unei sesiuni online.

6.3. Dacă luăm la cunoștință orice abuz legat de datele furnizate de către dumneavoastră, este posibil să încercăm să vă informăm, pentru a putea lua măsurile potrivite de siguranță. De asemenea, în cazul unui abuz asupra sistemului de siguranță, vom pune un avertisment pe site.
 

bottom of page